「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tuần sau bạn đi Tokyo phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về chuyến đi tuần sautie
来週あなたは東京に行きますか。

「来週あなたは東京に行きますか。」をネイティブはこのように発音します。

Raishu anata ha Tokyo ni ikimasuka?
来週あなたは東京に行きますか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/11/26964.wav

来週の旅行について尋ねる

来週の旅行についてたずねる

答えの例は

・Lần này chỉ có ở Tokyo

Konkai ha Tokyo dake desu

今回は東京だけです

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!