「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Việt nam mùa hè rất nóng phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về thời tiết ở việt nam vào mùa hè
ベトナムの夏はとても暑いですね。

「ベトナムの夏はとても暑いですね。」をネイティブはこのように発音します。

Việt nam no natu wa totemo atui desune
ベトナムの夏はとても暑いですね。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/25739.wav

ベトナムの夏の天気を説明するとき

ベトナムの夏の天気を説明するとき

他にこんな言い方もあります

・ベトナムの夏はすごく暑い

Việt nam no natu wa sugoku atui

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!