「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn mua ao sơ mi ở đâu?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khỉ về địa điểm mua áo
どこでそのシャツをかいましたか

「どこでそのシャツをかいましたか」をネイティブはこのように発音します。

Doko de sono shatu o kai masita ka?
どこでそのシャツをかいましたか
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/24966.wav

ふくをかうばしょをきくとき

ふくをかうばしょをきくときに

答えの例は

・Khỉ về địa điểm mua áo

オンラインショップでかいました

Online shop de kai mashita

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!