「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Buổi sáng bạn đã ăn gì?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khỏi về bửa cơm sáng
あさなにをたべましたか。

「あさなにをたべましたか。」をネイティブはこのように発音します。

Asa nani o tabe mashita ka?
あさなにをたべましたか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/24968.wav

あさ なにをたべたか ききたいときに

あさ なにをたべたか ききたいときに

他にこんな言い方もあります

・Bạn đã ăn gì cho bữa sáng?

ちょうしょく は なに を たべ ましたか?

Choushoku wa nani o tabe mashita ka?

 

答えの例は

・Tôi đã không ăn vì tôi ngủ

ねぼう した ので たべて ません

Nebou shita node tabete masen

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!