「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Gia đình của tôi không hạnh phúc」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Không hạnh phúc
私の家族は幸せではありません

「私の家族は幸せではありません」をネイティブはこのように発音します。

Watashi no kazoku wa shiawase dewa arimasen
私の家族は幸せではありません
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36828.wav

私の家族は不幸だ

私の家族はトラブルがあるので、幸せではない

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・私の家族は不幸だ

Watashi no kazoku wa fuko- da

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!