「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Nhật Bản là nước có hoà bình không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Đất nước Nhật Bản
日本は平和な国ですか?

「日本は平和な国ですか?」をネイティブはこのように発音します。

Nihon wa heiwa na kuni desuka?
日本は平和な国ですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/09/37123.wav

日本は安心してくらせる国ですか?

「日本は安心して生活できる国ですか?」といういみの質問です

Tienさんの言い方で通じます

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!