「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Ở khu này có nhà trọ nào rẻ mà có thể nhìn ra biển không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
khi tôi đi du lịch ở một vùng biển, tôi muốn hỏi người địa phương về nơi có nhà trọ rẻ mà vẫn nhìn ra được biển
この辺で、安くて海の見えるホテルはありますか?

「この辺で、安くて海の見えるホテルはありますか?」をネイティブはこのように発音します。

Kono henn de yasuku te umi no mieru hoteru ha arimasu ka ?
この辺で、安くて海の見えるホテルはありますか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/09/24298.wav

観光地でホテルを探しているときに。

海辺の観光地に来てホテルを探しています。

・この近くに安くて海の見えるホテルはありますか?

Kono chikaku ni yasukute umi no mieru hoteru ha arimasu ka ?

こんな言い方もあります。

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!