「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi muốn chuyển hình thức thanh toán sang thẻ tín dụng
クレジットカードでお願いします

「クレジットカードでお願いします」をネイティブはこのように発音します。

Creditcard de onegaisimasu
クレジットカードでお願いします
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/09/24278.wav

クレジットカードで支払いたいときに

クレジットカードで支払いをしたいときに。

Dươngさんの言い方で通じます。問題ありません。

ほかにこんな言い方もあります。

・クレジットカードで払います

Creditcard de haraimasu

・会計はクレジットカードでお願いします

Kaikei ha creditcard de onegaisimasu

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!